Our Team

img01

Tapas Roy

9831033357
HOD,CSE
img01

Rahul Kumar Sahu

7003944928
4th Year,CSE
img01

Rohit Kumar Sahu

9830079457
4th Year,ECE
img01

Shomesh Kr Singha

9691297217
4th Year,EE
img01

Rachana Sharma

9836480053
4th Year,IT
img01

Satarupa Das

7890149152
4th Year,IT
img01

Rupan Roy Chowdhury

8910018705
4th Year,CSE
img01

Divyendu Sekhar

7044773183
4th Year,CSE
img01

Subhadeep Roy

8017840288
4th Year,CSE
img01

Uttama Paul

8777368605
4th Year,CSE
img01

Pritam Saha

9007688250
4th Year,CSE
img01

Sneha Bhattacharjee

9674761417
4th Year,ECE
img01

Md. Sabir

9748006284
4th Year,CSE
img01

Madhura Mukherjee

9874557678
4th Year,ECE
img01

Pratiti Saha

9051471199
4th Year,ECE
img01

Avishek Tiwari

9163250814
4th Year,ME
img01

Kumar Satyam

9931275947
4th Year,ME
img01

Pawan Kumar Shaw

8697071310
3rd Year,CSE
img01

Angooj Kumar Singh

8961782082
3rd Year,CSE
img01

Utsav Roy Chowdhury

9804842030
3rd Year,ECE
img01

Tridib Samanta

9851031978
3rd Year,IT
img01

Amrita Singh

8013139432
3rd Year,IT
img01

Madhusmita Misra

8229951108
3rd Year,ECE
img01

Debanjali Mitra

7003068689
3rd Year,CSE
img01

Subarna Das

7278184542
3rd Year,CSE
img01

Priyanka Raha Roy

9475307558
3rd Year,ECE
img01

Annwesha Bhattacharjee

8013897532
3rd Year,ECE
img01

Vivek Kumar Gupta

8584910982
3rd Year,CSE
img01

Swati Singh

9709299550
3rd Year,IT
img01

Ankita Halder

7980082849
3rd Year,CSE
img01

Rishita Ray

7685004563
3rd Year,AEIE
img01

Saif Ali

8240636548
3rd Year,CSE
img01

Dipayan Roy

9614622767
3rd Year,CSE
img01

Saptarshi Roy

9614141772
3rd Year,ECE
img01

Somoshri Ghosh

7278228243
3rd Year,CSE
img01

Sreejonee Biswas

8420591285
3rd Year,CSE
img01

Soumyajit Saha

8017692741
3rd Year,CSE
img01

Jewel Chakraborty

8777094978
3rd Year,CSE
img01

Anirban Das

8013897532
3rd Year,CSE
img01

Hriddhima Saha

8902008010
2nd Year,CSE
img01

Debadrita Mukherjee

8900481286
2nd Year,CSE
img01

Rajatsubhra Chakraborty

9674717545
2nd Year,CSE
img01

Rahul Dutt Pandey

8442881176
2nd Year,CSE
img01

Srishti Rani

8145314088
2nd Year,CSE
img01

Souradeep Guha Neogi

7602515404
2nd Year,CSE
img01

Souvik Ghosh

8450042512
2nd Year,CSE
img01

Muskan Salampuria

7491901408
2nd Year,CSE
img01

Sucharita Dey

8617759899
2nd Year,CSE
img01

Kanishk Jha

9836094993
2nd Year,CSE
img01

Saswata Sarkar

9836258827
2nd Year,ECE
img01

Riddhi Bhattacharyya

8902105897
2nd Year,AEIE
img01

Shubham Saha

8969392816
2nd Year,ECE
img01

Pabitra Kumar Ghorai

9051714753
2nd Year,AEIE
img01

Atish Chowdhury

9874707805
2nd Year,AEIE
img01

Akash Sarnakar

8961697770
2nd Year,IT
img01

Aditi

8789816537
2nd Year,ECE